Saturday, August 20, 2011

Cabaran menulis reformasi pemikiran

-Gambar Hiasan-

oleh: Mohd Aizat bin Mohd Salleh

1. Di dalam tempoh dua bulan akan datang ini, saya sedang menulis dan menekuni satu penyelidikan berkenaan pemikiran masyarakat, dan secara khususnya masyarakat Malaysia.

2. Lebih khusus lagi, ia berkenaan bagaimana membetulkan serta mengubah pemikiran masyarakat Islam hari ini dengan bersandarkan kaedah serta objektif Islam yang sebenar.

3. Dan penulisan ini berasaskan teori pemikiran Dr Yusuf Al-Qaradhawi seorang ulama global yang terkemuka. Ia juga hasil bacaan saya terhadap beberapa buah buku dan kertas kerja beliau, dan saya menemui sesuatu yang mengagumkan untuk dipersembahkan kepada masyarakat.

4. Apakah kekaguman itu? Ia adalah bagaimana tatacara dan kaedah umat Islam harus berfikir pada hari ini untuk menjadikan umat Islam terus maju dan umat ini tidak dipandang prejudis, sangkaan buruk dan diberikan persepsi salah.

5. Ramai daripada masyarakat Islam selalunya salah dalam bertindak. Ia terhasil daripada cara berfikirnya yang tidak tersusun. Ini juga mengakibatkan tindakannya kurang tepat. Tidak salah semuanya, tapi kebanyakannya kurang tepat.

6. Ia juga berpunca daripada tidak memahami susunan dalam tindakan, mana yang perlu didahulukan, dan mana yang perlu dikemudiankan. Mana yang sangat penting, dan mana yang penting, seterusnya mana yang kurang penting.

7. Dari sudut ibadah, ramai yang berlumba-lumba melakukan perkara-perkara sunat, sedangkan ia belum lagi menghabiskan amalan fardhu dan wajibnya yang mungkin lebih banyak daripada amalan sunatnya.

8. Ada sesetengah orang yang berlumba-lumba ingin menghabiskan wangnya untuk menunaikan umrah, malah hampir berkali-kali. Namun dalam masa yang sama di sana terdapat banyak sekolah-sekolah agama yang memerlukan sumbangan untuk membiayai prasarana dan pembangunan sekolah. Disamping ramainya orang-orang fakir bersepah di sana-sini memohon bantuan.

9. Ada sesetengah yang 'alim' yang selalu bangun tahajjud (qiamullail) sehingga tidurnya sedikit, namun apabila ke tempat kerja, dia hadir dengan tubuh badan yang lemah dan mengantuk dengan alasan malamnya bangun bertahajjud.

10. Akhirnya, mereka mendakwa kesemua ini (amalan-amalan yang selama ini mereka tidak tepat melakukan) adalah suruhan dan anjuran Islam. Sedangkan mereka sebenarnya yang silap meletakkan keutamaan di dalam melaksanakannya. Memang ia anjuran Islam, tetapi yang melaksanakannya tidak cerdik dalam bertindak.

11. Ini adalah sedikit alasan-alasan yang mendatangkan ilham saya menulis buku ini. Buku tentang memperbetulkan sikap dan tindakan umat Islam. Dan ia berasaskan kaedah fiqh dan semangat maqasid syariah.

12. Tidak wajar keputusan-keputusan di dalam urusan harian kita tidak disandarkan kepada asas kaedah hukum dan syariat Islam. Sebilangan orang takut untuk berhukum dengan kaedah yang ditetapkan Islam (usul fiqh) kerana takut tidak berautoriti.

13. Sedangkan, hukum Islam tidak boleh dijadikan milik eksklusif para ulama sahaja untuk digunakannya dalam urusan ijitihad. Ini kerana masyarakat awam sendiri sentiasa berada dalam dilema berijtihad dalam urusan dan lapangan hidup mereka.

14. Apalah kiranya hukum ini dimasyarakatkan, agar masyarakat awam juga boleh menggunakannya di dalam urusan hariannya. Sekurang-kurangnya, dia membuat keputusan bersandarkan asas dan semangat Islam, tidak dengan akal dan hawa nafsu semata-mata.

15. Misalnya, antara kaedah di dalam fiqh adalah memilih keutamaan dalam urusan hidup yang berlingkar dari sudut: Daruriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat. Jika masyarakat boleh memahami kaedah ini, maka dia boleh membuat keputusan dengan betul dan tepat menurut pandangan Islam.

16. Namun saya rasa cabarannya cukup besar, terutamanya dari sudut penerimaannya di dalam masyarakat. Tetapi saya ada harapan potensinya cukup besar kerana rata-rata masyarakat dan generasi baru yang bakal menyusul ini berfikiran terbuka.

No comments: