Monday, May 3, 2010

Keadilan untuk adik Aminulrasyid


"Sesungguhnya, Allah menyeru kepada berbuat adil dan berlaku ehsan (kasihan belas).."
Surah An-Nahl, 90

No comments: