Tuesday, May 24, 2011

India dan China perlu belajar dari Islam tentang wanita

oleh: Mohd Aizat bin Mohd Salleh

ULASAN BUKU: Walaupun saya kira saya agak terlambat untuk mengulas buku bertajuk 'Wanita dalam masyarakat Islam' karya Profesor Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang sudah agak lama diterbitkan, saya kira isunya masih relevan untuk diceritakan di sini.

Tajuk wanita itu dipetik daripada buku besar karya beliau 'Malamih al-Mujtama' al-Muslim Allazhi Nanshuduhu' yang berkisar bagaimana pandangan Islam terhadap sebuah masyarakat Islam yang dinginkan.

Pencerahan buat wanita

Sangat baik bagi para wanita untuk mengetahui dan memahami di dalam buku ini bagaimana mereka berfungsi sebagai diri sendiri, sebagai anak, isteri, pendidik, dan lebih luas lagi sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat.

Sesungguhnya tanggapan bahawa golongan wanita didiskriminasi haknya oleh Islam dihurai dengan panjang lebar dan realistik oleh Dr Yusuf al-Qaradhawi.

Suatu ketika dahulu, para liberalis yang berselindung dibawah suara feminisme (kesamaan gender) serta mendakwa hak wanita dinafikan sebenarnya mereka ini membuat dakwaan bukan dengan hujah, bahkan emosi semata-mata.

Bahkan andai mereka ini meneliti dan menyoroti pandangan Islam secara sejarah, perlaksanaan hukum dan hikmah disebaliknya, mereka akan mendapati bahawa Islam itu sebenarnya sangat menghargai dan mengangkat martabat wanita.

Harta perwarisan

Misalnya adalah dalam hukum pembahagian harta. Ditetapkan oleh Islam bahawa anak-anak yang kematian ayahnya memilki dua pertiga (2/3) daripada harta waris bagi lelaki manakala satu pertiga (1/3) bagi perempuannya.

Golongan feminisme tidak berpuas hati dengan pembahagian ini, bahkan ada yang menganggap ia tidak adil sedangkan yang paling banyak berkorban memelihara anak-anak adalah kaum wanita.

Dr Yusuf al-Qaradhawi menjawab dengan membuat analogi mudah. Katanya: "Jika seorang ayah meninggalkan untuk kedua anaknya seratus lima puluh ribu ringgit (150,000) umpamanya, makan anak lelakinya akan mendapat seratus ribu (100,000) daripada hartanya, sedangkan anak perempuan mendapat lima puluh ribu (50,000)."

"Maka apabila anak lelakinya itu ingin berkahwin, ia harus memberi mas kahwin dan hadiah lainnya yang diumpamakan lebih kurang dua puluh lima ribu (25,000), maka wangnya tinggal tujuh puluh lima
ribu (75,000)."

"Sementara itu, jika saudara perempuannya (adik beradik perempuan) berkahwin, ia akan menerima mas kahwin dan hadiah yang kita umpamakan seperti yang diberikan saudara lelakinya kepada isterinya. Di sini wangnya bertambah menjadi tujuh puluh lima ribu (75,000) iaitu (50,000) tambah mas kahwin (25,000). Jumlah menjadi sama banyak!"

Pengabaian negara India dan Cina kepada wanita

Disebalik itu, jika kita melihat bagaimana yang berlaku kepada masyarakat di negara India. Dalam satu kajian yang dilakukan, di dalam masyarakat India mereka sangat takut apabila mendapat anak perempuan.

Ini kerana bagi mereka kelahiran anak perempuan menyusahkan dan tidak boleh diharap apabila dewasa kelak. Perkara ini berlaku sehinggakan rata-rata masyarakat India akan melakukan imbasan untuk mengetahui sama ada anak yang bakal dilahirkan lelaki atau perempuan.

Ia disebut sebagai diskriminasi jantina. Belanja perkahwinan juga mahal di sana. Tetapi yang peliknya, mas kahwin yang disebut sebagai dowri perlu disediakan oleh pihak wanita, untuk dijadikan hantaran kepada suami. Kadang-kala, oleh kerana jumlah yang terlalu mahal, mereka terpaksa berhutang. Kajian ini telah dilakukan kepada masyarakat Punjab dan Harayana.

Begitu juga apa yang berlaku kepada negara China. Kajian yang telah dilakukan oleh Fakta Dunia Agensi Perisikan Antarabangsa, masyaraka China (tidak secara majoriti), penduduknya lebih mementingkan anak lelaki, sehingga terpaksa mengguggurkan kandungan jika mengandung anak perempuan.

Islam

Lihat betapa realistiknya Islam apabila menangani isu-isu kewanitaan. Seharusnya, golongan yang paling hadapan mempertahankan Islam adalah wanita. Ini kerana jasa-jasa Islam menaikkan martabat dan imej wanita. Daripada satu golongan yang dianggap hina sebagai pemuas nafsu, alat dan menyusahkan, kepada satu martabat digelar pendidik generasi, pemelihara keluarga dan salah satu elemen penting di dalam masyarakat.

No comments: