Tuesday, January 6, 2009

Pendidikan Disertai Tarbiah Bentuk Generasi Berkualiti

SESI persekolahan 2009 sudah bermula. Kini pelajar dan guru mula sibuk dengan kegiatan harian - guru menyampaikan ilmu dan murid menerima untuk dihayati serta diamalkan dalam kehidupan mereka. Tugas guru bukan saja perlu pakar dalam profesion perguruan mengikut subjek pilihan, malah bertindak sebagai pendidik dan pembimbing cemerlang untuk menangani cabaran memenuhi tanggungjawab diamanahkan.


Firman Allah yang bermaksud: "Kamu (wahai umat Mu
hammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benarnya)." (Surah Ali Imran, ayat 110)

Pendidikan cemerlang dengan lahirnya kumpulan guru cemerlang tentu dapat membantu semua warga pendidik berusaha menjuruskan reformasi potensi dan pencapaian pelajar. Perubahan ini berlaku lanjutan daripada pelbagai bentuk pengetahuan, kemahiran, maklumat dan pengalaman yang diterima pendidik dengan bertindak bukan sekadar penyampai semata-mata.
Pembelajaran lebih memfokuskan ke arah tarbiah, asuhan serta didikan untuk membentuk hati, jiwa, mental dan nurani anak didik mereka supaya lengkap dengan ciri insaniah yang baik untuk menjadi insan berkualiti.

Allah berfirman yang bermaksud: "Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia." (Surah al-Rum, ayat 41)

Besar nilai dan makna pendidikan menjadikan guru atau pendidik golongan penting untuk melahirkan generasi insan berilmu yang akan menterjemahkan pengetahuan diperoleh dalam bentuk tindakan ke arah masa depan lebih gemilang. Ilmu yang boleh diselaraskan dengan tuntutan syariat pula adalah pemangkin kepada lahir masyarakat berkualiti. Biarpun bukan semua guru dan warga pendidik layak diberi gelaran guru cemerlang, perlu diingat pendidikan ke arah kegemilangan ditangani dengan bersepadu oleh semua 293,608 guru di seluruh negara dalam gandingan serta matlamat yang satu.

Semangat, keazaman serta iltizam dapat menjadikan bidang pendidikan sebagai jihad bagi guru menabur jasa dan bakti. Jasa dan pengorbanan yang terarah itu membantu membangunkan bangsa serta negara. Hakikatnya, bagi semua guru anugerah bukan segala-galanya kerana yang pasti Allah sudah menjanjikan ganjaran lebih baik untuk mereka.

Firman Allah yang bermaksud: "Bacalah dengan nama Tuhan-Mu yang menjadikan sekalian makhluk. Tuhan yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhan-Mu yang maha pemurah. Tuhan yang mengajar manusia menulis dengan kalam. Tuhan yang mengajar manusia apa yang manusia tidak mengetahuinya." (Surah al-Alaq, ayat 1-5)

Jelaslah pendidikan bermula daripada proses penerokaan yang perlu disertai dengan asas agama yang kukuh. Antaranya adalah memulakan proses pencarian ilmu dengan menyebut nama Allah untuk mendapatkan keredaan dan keberkatan-Nya. Orang yang mencari ilmu atau melakukan apa juga perbuatan, jika dimulakan dengan nama Allah dapat mengelak diri terpesong daripada matlamat sebenar mereka. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Menuntut ilmu itu adalah fardu kepada semua orang Islam." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Mencari ilmu adalah tuntutan besar agama kerana aset dan bekalan kepada setiap individu dalam mengharungi kehidupan penuh cabaran ini. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sesiapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka perlu berilmu. Sesiapa yang inginkan akhirat, maka perlu dia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan dunia dan akhirat, maka perlulah dia berilmu." (Hadis riwayat Muslim). Rasulullah SAW menitikberatkan setiap umatnya meletakkan usaha mencapai kebahagiaan diri dengan mencari dan mempelajari pelbagai ilmu serta kemahiran mengikut keperluan atau kecenderungan masing-masing.

Dalam konteks dunia pendidikan hari ini pula, pelbagai disiplin ilmu yang dipelajari individu perlu diselaraskan dengan pendidikan bestari sebagai persediaan melahirkan generasi berkualiti. Ilmu yang tidak digemblengkan dengan asuhan serta pendidikan mantap akan hanya melahirkan manusia yang rakus untuk memperoleh kepentingan dan kemewahan dunia dengan menghalakan cara bagi mencapai matlamat diri.

Sebagai syarat mencapai kegemilangan dan kecemerlangan, pendidik juga perlu berlumba-lumba mengejar ilmu, kemahiran serta membuat penyelidikan berkaitan bidang pendidikan. Ia boleh diperoleh melalui pengajian sepenuh masa atau secara jarak jauh seperti dilaksanakan sekarang. Islam begitu menekankan proses pendidikan pada peringkat awal kerana mudah menerima didikan, asuhan atau kemahiran yang disampaikan. Di sinilah letaknya peranan besar ibu bapa dalam menentukan hala tuju masa depan anak mereka.

Sementara guru dan pendidik adalah pendukung kepada usaha mencari keredaan dan keberkatan hidup di dunia serta akhirat. Mereka adalah penyambung seruan rasul menyampaikan ilmu Allah untuk melahirkan insan cemerlang.

Rasulullah SAW mendoakan guru dalam sabda yang bermaksud: "Dan ampunilah wahai Tuhan kami akan semua guru kami (yang telah mencurahkan ilmu kepada kami) juga kepada orang yang mengasihi kami dan menasihati kami serta memberi petunjuk kepada kami untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat." (Hadis riwayat Imam Ahmad)

No comments: